Republičko takmičenje DPIOS 2018 održaće se 21.04.2018. u Boru

dpios hedaer3

Republičko takmičenje DPIOS 2018 – “Državno prvenstvo istraživačkih radova osnovaca” održaće se 21.04.2018. godine u Boru. Satnica takmičenja uskoro na sajtu.

Učenici koji nisu poslali apstrakt, PowerPoint prezentaciju NE MOGU da učestvuju na Republičkom takmičenju.