Pravilnik 2019

Учесници такмичења могу бити ученици од 5 до 8 разреда свих основних школа из Србије, Црне Горе, Хрватске, Босне и Херцеговине, Словеније и Македоније.

Такмичење се спроводи на српском језику.

Такмичење се спроводи из следећих научних дисциплина:

Екологијa  Информатика Историја
Географија Физика Хемија
Математика Биологија Енглески језик
Српски језик

Да би конкурисао за учешће на Државном првенству истраживачких радова основаца, сваки ученик треба онлајн на сајту такмичења до 1. фебруара 2019. године да попуни електронску Пријаву са траженим подацима. Један рад има само једног ученика.

Електронска пошта је званичан и  ЈЕДИНИ  начин комуникације између Организационог одбора Државног првенства истраживачких радова основаца, учесника такмичења и школа. Све активности у вези такмичења, литература за такмичење, прелиминарни и званични резултати, обавештења и сатнице постављају се на званичном сајту такмичења.

На било ком нивоу такмичења, услови за све ученике који се такмиче су исти: у просторијама где се одвија такмичење незапосленима је забрањен улаз и могу боравити само дежурни наставници. Сви ученици су обавезни да код себе имају оверену ђачку књижицу. Ученици се самостално такмиче. Сваки ученик који на било који начин буде ометао друге ученике за време такмичења, комуницирао са њима или са дежурним за време такмичења, аутоматски се дисквалификује.


ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ

Такмичење онлајн почиње у 10 сати, траје до 45 минута. Ученици морају у наведеном периоду на српском и на енглеском језику да унесу назив свога истраживачког рада, апстракт, кључне речи и одраде тест методологије писања и презентације истраживачких радова. Интернет тестирање је један ученик – један рачунар. Тест од 20 питања мора да одради у задатом времену. Питања се односе на предложену литературу за такмичење која се налази у виду онлајн литературе на сајту такмичења из које се пријављени ученици спремају за такмичење и која је примерена узрасту ученика.

Апстракт  представља сажето приказивање садржине из читавог рада. Апстракт се подноси на српском и енглеском језику. Дужина текста апстракта је максимум 1500 карактера (1500 карактера на српском и 1500 карактера на енглеском језику).

Број освојених бодова ученика на такмичењу представља проценат успешности урађеног теста. Прво место освајају ученици са бројем бодова од 90.00 до 100. Друго место освајају ученици са бројем бодова од 75.00 до 89.99. Треће место освајају ученици са бројем бодова од 65.00 до 74.99.  На Окружно такмичење пласирају се ученици који су на Школском такмичењу освојили од 65.00 до 100 бодова. Резултати такмичења истог биће доступни на сајту такмичења након завршетка обраде тестова, после 19 часова у зависности од броја учесника.


ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ

Такмичење онлајн почиње у 10 сати, траје до 45 минута. Ученици морају у наведеном периоду да унесу PowerPoint презентацију свога истраживачког рада (upload фајл презентације) и одраде тест методологије писања и презентације истраживачких радова. Интернет тестирање је један ученик – један рачунар. Тест од 20 питања мора да одради у задатом времену. Питања се односе на предложену литературу за такмичење која се налази у виду онлајн литературе на сајту такмичења из које се пријављени ученици спремају за такмичење и која је примерена узрасту ученика. PowerPoint презентација истраживачког рада треба да има минимум 15 максимум 25 слајда, максимална величина фајла је 7 Мб. Резултати такмичења биће доступни на сајту такмичења након завршетка обраде тестова, после 19 часова у зависности од броја учесника.

Број освојених бодова ученика на такмичењу представља проценат успешности урађеног теста. Прво место освајају  ученици са бројем бодова од 90.00 до 100. Друго место освајају ученици са бројем бодова од 80.00 до 89.99. Треће место освајају ученици са бројем бодова од 70.00 до 79.99. На Републичко такмичење пласирају се ученици који су на Окружном такмичењу освојили од 70.00 до 100 бодова.


РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ

Републичко такмичење за ученике који су стекли пласман са Окружног такмичења, одржава се у Бору и састоји се из два дела. Први део је решавање теста методологије писања и презентације истраживачких радова. Други део је презентација истраживачког рада. Сви пласирани ученици са окружног такмичења долазе на такмичење са својим пратиоцима.

Први део такмичења почиње у 10 сати, решавање теста методологије писања и презентације истраживачких радова, има 20 питања, време за решавање теста је 45 минута. Број освојених бодова ученика на тесту представља проценат успешности урађеног теста.

Други део такмичења je презентација рада и почиње у 12 сати. Презентацији радова присуствују сви ученици из наведене области, без присуства ментора или пратиоца или било ког другог лица које се не такмичи. Свака појединачна презентација и одбрана истраживачког рада пред комисијом по научним областима може трајати максимално 10 минута (излагање ученика 5 минута, одговарање на постављена питања комисије 5 минута, питања комисије односе се искључиво на рад ученика). У току презентације аутор користи припремљену PowerPoint презентацију на лап топ рачунару организатора или свом лап топ рачунару.

Број освојених бодова ученика на Републичком такмичењу са теста и број бодова оцене истраживачког рада се сабирају, деле на два и заокружују на две децимале. Тако добијена вредност представља проценат пролазности ученика на Републичком такмичењу.

Прво место и диплому на Републичком такмичењу освајају  ученици са процентом успешности 95.00 до 100%. Друго место и диплому освајају ученици са процентом успешности од 90.00 до 94.99%. Треће место и диплому освајају ученици са процентом успешности од 85.00 до 89.99%.

Рад аутора који је раније објављиван или публикован на неком другом такмичењу или смотри, не може учествовати на државном првенству истраживачких радова основаца.  Аутори истраживачког рада и ментор сносе одговорност за аутентичност рада. Аутори су сами одговорни за оригиналност рада и ауторска права коришћених у раду, и слажу се да  њихови радови могу бити публиковани од стране организатора овог  такмичења. Сматра се да се слањем радова учесник прихвата правила такмичења. Радови остају у власништву организатора такмичења.

За време Републичког такмичења, ментор ученика или пратилац на такмичењу, који на било који начин буде ометао, омаловажавао или прекидао рад комисија, биће елиминисан са такмичења. Евенуталну жалбу на рад комисије, одмах након завршетка одбране рада ученика, ментор прилаже организатору такмичења, искључиво у писаној форми.

Рок за решавање примедбе је најкасније 2 дана од дана објављивања резултата на сајт такмичења, шаљу се искључиво електронском поштом на мејл организационог одбора     smajsoft1907967@gmail.com  , са мејл адресе ментора/пратиоца такмичења или са званичног мејла школе из које је ученик. У супротном ће се приговори сматрати неважећим јер унети подаци ученика нису тачни. Примедбе треба да буду концизно састављене и аргументоване чињеницама. Примедбе са вулгарностима, ласцивним изразима, вређањима и слично неће се узимати у обзир.