Objavljena je literatura za takmičenje DPIOS 2019

Objavljena je literatura za takmičenje Državno prvenstvo istraživačkih radova osnovaca DPIOS 2019.

Pitanja za testove će se odnositi isključivo na gradivo iz navedene literature.