Kako stići do Bora i dokument saglasnost roditelja

Na takmičenje učenik dolazi u pratnji svoga mentora. Ako mentor ne može, umesto njega može roditelj, drugi nastavnik ili neka druga punoletna osoba.

Obavezno je da učenik sa sobom ponese odštampanu i potpisanu saglasnost roditelja za učestvovanje na takmičenju, koja se nalazi na našem sajtu.

KAKO STIĆI DO BORA
SAGLASNOST RODITELJA